Odamız Hakkında

 Malatya Bakkallar Odası Tarihçesi

            Odamız 17.07.1964 tarihinde kabul edilen ve 04.08.1964 yılında yürürlüğe giren 11769-11770 sayılı resmi gazetede yayınlanan 507 sayılı kanunla 01.01.1965 yılında kurulmuştur.

            5373 sayılı Esnaf Dernekleri ve Esnaf Birlikleri Kanunu kapsamında, amacı üyelerimizin ve yanlarında çalışanların mesleki ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini ve mesleki eğitimlerini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadıyla, kurulan kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip meslek kuruluşu,birlikten kuvvet doğar ilkesiyle Malatya Bakkallar ve Bayiler  Derneği adı altında kurulmuştur. Daha sonra da 507 sayılı kanunun 09 Mayıs 1991 tarihli Ek 10 .maddesi ile Dernek olan adımız Malatya Bakkallar ve Bayiler  Odası   olarak değiştirilmiştir.

            Odamız 07 Haziran 2005 yılında yürürlüğe giren 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ile Malatya Bakkallar ve Bayiler Odası olan adımız Malatya Bakkallar ve Bayiler Esnaf  Odası Başkanlığı olarak değişmiş olup, halen kuruluş amacı doğrultusunda çalışmaktadır.